Abu Dhabi Team

  • Boat:Abu Dhabi Team
  • Boat Number:5
  • Drivers:Rashed Suhail Al Tayer, Faleh Khalfan Al Mansoori